หน้าแรก > ความรู้ทั่วไป > CISMEF 2011สำเร็จเกินคาด จับคู่ SMEs ยอดทะลุ 720 ล้านบาท

CISMEF 2011สำเร็จเกินคาด จับคู่ SMEs ยอดทะลุ 720 ล้านบาท

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม เผย ความร่วมมือไทยจีนในการจัดงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 สำเร็จตามเป้า เกิดการจับคู่ธุรกิจมากถึง 417 คู่ มูลค่ากว่า 720 ล้านบาท ยอดขายในงานได้กว่า 20 ล้านบาท สินค้ากลุ่มอาหาร เครื่องปรุงรส สมุนไพร และสปา เป็นสินค้าดาวรุ่ง

The 8th China International SME Fair

The 8th China International SME Fair


นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการกระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 งานแสดงสินค้าและ สัมมนาของเอสเอ็มอีที่งานใหญ่ที่สุดในจีน และใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากงานเอสเอ็มอีที่เยอรมัน ซึ่งจัดขึ้นที่นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง เมื่อวันที่ 22-25 กันยายนที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

“ตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน สามารถสร้างความร่วมมือในระดับนโยบายกับประเทศจีน รัสเซีย รวมทั้งแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก ซึ่งภาพรวมของ CISMEF ครั้งนี้มี SMEs จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 30 ประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย สวีเดน เยอรมัน ออสเตรเลีย ฯลฯ มีผู้เข้าชมงานกว่า 200,000 คน โดยเฉพาะ Thailand Pavilion บนพื้นที่ 10,500 ตร.ม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 70,000 คน ผู้ประกอบการไทยสามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจกับจีนและนานาชาติได้ถึง 417 คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 720 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมียอดการจำหน่ายสินค้าภายในงานอีกประมาณ 20 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

สำหรับการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการไทยจำนวน 187 ราย ส่วนใหญ่ได้รับความสนใจจาก Buyer ทั้งชาวจีนและนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส สมุนไพร และสปา ฯลฯ ได้รับการติดต่อจาก Distributor จากประเทศต่างๆ รายละไม่น้อยกว่า 3-5 ราย และมีโอกาสในการซื้อขายสินค้าในอนาคตอันใกล้ เช่น บริษัท I Plus Q จำกัด บริษัท Dubble Plus Marketing จำกัด บริษัท SC Herb จำกัด บริษัท Sabai Secret จำกัด เป็นต้น

โดยกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีการสั่งซื้อสินค้าไทยผ่านกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย สวีเดน รัสเซีย และจีน ฯลฯ ตัวอย่างเช่น Distributor ของจีน สนใจและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของ บริษัท เจตกมล จำกัด คิดเป็นมูลค่า ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี ผลิตภัณฑ์รังนกของ บริษัท BB Bird Nest จำกัด รวมทั้งสินค้าในกลุ่มอาหาร Organic ขณะที่ Distributor ของซาอุดิอาระเบีย สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สปา จากบริษัท บ้านไอดิน จำกัด รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ด้านผลิตภัณฑ์สปา เป็นต้น

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SMEs ยังสามารถสร้างยอดขายสินค้าเงินสดภายในงานประมาณ 20 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อ ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ Organic สมุนไพร กาแฟ กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะที่ใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นสินแร่ที่มีค่าสำหรับชาวจีน เช่น หยก เครื่องเงิน เครื่องเงินชุบสีทอง

ในส่วนการเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทย ก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทั้งการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัด Thailand Showcase ซึ่งแสดงศักยภาพของธุรกิจไทย โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้เข้าร่วมแสดงศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มบริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลความรู้โดยผู้ประกอบการ SMEs ไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ด้วยการฉายภาพยนตร์ไทยและกิจกรรมนักแสดงไทยนัดพบแฟนคลับชาวจีน (Meet and Greet) โดยมี ติ๊นา ออม และนิวอี้ จากภาพยนต์เรื่อง Yes or No ไปร่วมโชว์ตัว ซึ่งมีแฟนคลับชาวจีนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 400 คน

ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้ คือ ความสำเร็จในการขยายความร่วมมือเชิงนโยบายในการส่งเสริม SMEs ระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการเจรจาระดับทวิภาคีกับประเทศจีนและรัสเซีย ในส่วนของจีน มีการเจรจากับ นาย จู หง เลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายหวง หวา หวา ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจระหว่างไทยและจีน ทั้งในรูปแบบของการร่วมลงทุน การถ่ายทอดความรู้ การเป็นพันธมิตรในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน การขยายความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ผ่านการจัดงาน CISMEF และได้เสนอให้พิจารณาไทยเป็นฐานการลงทุนหลักเพื่อเป็นประตูในการขยายตลาดการค้าของจีนสู่อาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ส่วนรัสเซีย ได้มีการเจรจากกับ นายอีกอร์ กาลามาเยฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางการเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในด้านก๊าซธรรมชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งรัสเซียจะเริ่มผลิตออกสู่ตลาดในปี 2558 นี้ ซึ่งนับเป็นช่องทางสำคัญของไทยในการแสวงหาแหล่งก๊าซธรรมชาติ และสร้างโอกาสให้ SMEs ไทย ในผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินบางประเภท ให้กับรัสเซีย นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการพิจารณาไทย เป็นฐานการลงทุนหลักในอาเซียน เพื่อเป็นประตูในการขยายตลาดการค้าเข้าสู่อาเซียน รวมถึงการเจรจาความร่วมมือในการจัดประชุมรัฐมนตรี SMEs กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิค (เอเปค) ครั้งที่ 19 ซึ่งรัสเซีย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือน เม.ย. 2555 นี้ คาดว่าจะมีการหารือร่วมกันถึงแนวทางการลดอุปสรรคทางการค้าให้กับ SMEs เพื่อให้การค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับการทาบทามจาก China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp หรือ CFTE ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกวางโจว ที่มีหน้าที่ในการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในชื่องาน CANTON Fair เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. เข้าร่วมจัดงานที่จะมีขึ้นในประเทศไทย ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ที่เมืองทองธานี และจะร่วมนำผู้ประกอบการจากจีน เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน Thailand SME Expo 2012 ซึ่ง สสว. กำหนดจะจัดในช่วงกลางปี 2555

“ความสำเร็จของการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน CISMEF 2011 กับรัฐบาลจีนในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์สำคัญสำหรับประเทศไทย ทั้งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ ที่สำคัญช่วยให้ SMEs สามารถขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน และสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศจีนและนานาประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ไทย ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการจัดงานในครั้งนี้ โดยเห็นว่าเป็นช่องทางที่ดีในการขยายตลาดการค้าไปสู่ประเทศต่างๆ ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำตลาดการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทยต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
——————————————————————
งาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8

สสว. เชิญชวน SMEs ร่วมงาน CISMEF 2011 ประเทศจีน กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับ CISMEF Bureau จากสาธารรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรมแถลงข่าวการจัด

งาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานพร้อมทั้งเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานดังกล่าว

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yang Yang, Director of CISMEF Bureau และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการ สสว. เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ 22 มิถุนายน เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.00-13.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่ภาคเหนือ และที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่บริเวณหน้างาน ส่วนในกรุงเทพมหานคร สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมงาน ได้ที่ http://www.sme.go.th
สำหรับงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ครั้งที่ 8 เป็นงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สสว. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับรัฐบาลจีน

โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ SMEs ที่ใหญ่ที่สุดของจีนและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากการจัดงานที่เยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นที่นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 นี้

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
…………………………………………………………..
The 8th CISMEF Successfully Opens in Guangzhou
Source: Secretariat of the Organizing Committee of the CISMEF

China International SME Fair

China International SME Fair


On the morning of September 22, the 8th China International SME Fair and China-Thailand SME Fair successfully opened in Pazhou International Convention and Exhibition Center in Guangzhou. More than 100,000 professional buyers from home and abroad gathered in Guangzhou to explore opportunities and paths for SME transformation and upgrading in new economic situations. Zhang Dejiang, Member of Political Bureau of the Central Committee of the CPC and Vice Premier of the State Council declared open the 8th China International SME Fair and China-Thailand SME Fair. Zhang Dejiang, Member of Political Bureau of the Central Committee of the CPC and Vice Premier of the State Council, Wang Yang, Member of Political Bureau of the Central Committee of the CPC and Secretary of Guangdong Provincial Committee of the Communist Party of China, Mr. Wannarat Channukul, Minister of Industry of Thailand, Huang Huahua, Deputy Secretary of the CPC Guangdong Provincial Committee and Governor of Guangdong Province, Mr. Igor Karavaev, Vice Minister of Industry and Trade of Russia jointly started the opening ceremony.

The opening ceremony was chaired by Chen Yunxian, Vice Governor of Guangdong Province. Su Bo, Vice Minister of Industry and Information Technology of PRC, and Mr. Wannarat Channukul, Minister of Industry of Thailand delivered a speech respectively at the ceremony.

Su Bo extended on behalf of the Organizing Committee of the Fair warm welcome to delegations from Thailand and Russia as well as domestic and foreign guests. He said that SMEs are an important force driving economic growth, innovation, employment in all countries and one of the most active factors influencing global economic and social development and are gaining increasing attention from all governments. The CISMEF is an important platform of display and trading, exchange and cooperation for SMEs and a grand gathering for small and medium enterprises to demonstrate results of innovation, develop new markets, strengthen cooperation and expand exchanges. Thailand and China enjoy strong economic complementarities and extensive areas of cooperation. Both governments attach great importance to supporting SME development and both sides have much to learn from each other in terms of successful experience and practices. Su believe that the 8th Fair would deepen the friendship between China and Thailand and will further cooperation and exchanges between SMEs of both countries.

Mr. Wannarat Channukul, Minister of Industry of Thailand said in his speech that the Fair stands for an important cooperation between China and Thailand. The friendship between China and Thailand has a long history of over 100 years and trade volume between the two sides is growing rapidly. Currently, China has become the largest exporter to Thailand. Since 2002, the trade

volume between the two sides has been surging and Chinese investments in Thailand have been increasing steadily. Thai government attaches great importance to the 8th CISMEF and has chosen 187 enterprises from 5 industries to participate in the Fair. Mr. Wannarat Channukul believed that the Fair will expand the market shares of Thai SMEs in China and even in the world as a whole and will help enhance the production and management level of Thai SMEs and their international competiveness.

The opening ceremony was attended by the following officials and guests: Xiao Yaqing, Deputy Secretary General of State Council, Zhu Hongren, Chief Engineer of the Ministry of Industry and Information Technology, Liu Hongwei, Assistant Minister of Ministry of Finance, Li Rongcan, Assistant Minister of Ministry of Commerce, Xiang Yuzhang, Chief Inspector of General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, Zhang Guangning, Member of the Standing Committee of Guangdong Provincial Committee and Secretary of Guangzhou Municipal Committee, Guo Wanqing, Vice Chairman of the Standing Committee of the Anhui Provincial People’s Congress, Huang Haisong, Vice Governor of Anhui Province, Duan Lunyi, Vice Governor of Hubei Province, Zhang Lifu, Deputy Director of Hainan Provincial People’s Congress, Yang Daoxi, Vice Chairman of the government of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Sun Guoqiang, Vice Governor of Guizhou Province, Wu Dengchang, Vice Governor of Shanxi Province, Wang Yongming, Vice Chairman of Xinjiang Uygur Autonomous Regional Committee of CPPCC, Song Zhiguo, member of the standing committee of the party committee of the Xinjiang Production and Construction Corps, Chen Yongzhi, Deputy Director of Guangdong Provincial People’s Congress, Chen Weiwen, Chairman of the Guangdong Provincial CPPCC, Wan Qingliang, Vice Secretary of Guangzhou Municipal Committee of the CPC and Mayor, and Yu Zhongcheng, Secretary General of Tian Municipal Government.

Other leaders and guests present at the opening ceremony are: leaders and guests from the governments of China, Thailand and Russia, leaders and guests from other provinces, autonomous regions and municipalities, officials of foreign consulate-general in Guangzhou, and exhibitors and buyers from 30 countries and Hong Kong, Macao, and Taiwan.

After the opening ceremony, accompanied by Wang Yang and Huang Huahua, Zhang Dejiang paid a visit to Thailand Pavilion, International-I Pavilion, Textile & Garment Pavilion and Mechano-Electronic Pavilion, and had a pleasant exchange of view with exhibitors.

China International SME Fair is set up by the Chinese government in order to provide a communication and cooperation platform for SMEs to develop in a rapid, sound and orderly manner. Since the year 2004, the CISMEF has become an event held annually for SMEs. Since the third session, the CISMEF has upgraded from a domestic fair to an international one, and its name has changed into China International Small and Medium Enterprises Fair. After nearly seven years of innovative development, the service function of the CISMEF has tended to be complete and formed its own brand effect. Now it has become an international platform of display, trade, communication and cooperation for SMEs. At the same time, remarkable achievements have been seen in efforts of the CISMEF to help tens of thousands of SMEs in seeking international cooperation, expanding overseas markets and broadening development space, which plays an active and important role in promoting the Chinese SMEs to go to the world, escalating their entire development level and boosting the coordinated development between SMEs and large corporations. As SMEs are an important part of the real economy, how to help them overcome difficulty and achieve sound development has become an important theme of the 8th CISMEF under the new circumstances of unstable world economy and increasing number of uncertain factors. The theme of the 8th CISMEF is “Strengthen Cooperation and Expand Cooperation for Common Development”.

The 8th CISMEF is co-hosted by the Ministry of Industry and Information Technology, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Finance, the Ministry of Commerce, the State Administration for Industry and Commerce, the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, the China Banking Regulatory Commission, the People’s Government of Guangdong Province and the Ministry of Industry of Thailand. Over 3,000 SMEs from 33 countries and regions attend the Fair.

Reference: The Bureau of Chian International SME Fair

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: