หน้าแรก > ความรู้ทั่วไป > จุดประกายความคิดสู่การสร้างสรรค์……ดึงนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ

จุดประกายความคิดสู่การสร้างสรรค์……ดึงนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ

จุดประกายความคิดสู่การสร้างสรรค์……ดึงนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ !!!
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดอาวุธผู้ประกอบการ ดึงนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดจัดงาน
DBD Business Innovation Showcase
ชวนผู้ประกอบการประเมินระดับนวัตกรรมทางธุรกิจพร้อมโชว์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม

พร้อมจุดประกายความคิดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่างาน
DBD Business Innovation Showcase จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบธุรกิจ
นำนวัตกรรมมาปรับปรุงเสริมสร้าง และต่อยอด ธุรกิจเพื่อพิชิตตลาดอย่างยั่งยืน
ซึ่งนวัตกรรมทางธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์หลักและนโยบายของรัฐบาล
ในการผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งทุกสาขาธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อแข่งขัน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกในภูมิภาค และในประเทศ
นอกจากนั้นยังต้องปรับตัวตามการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศด้วย

สถานการณ์ การแข่งขันทางธุรกิจในอีก 3ปีข้างหน้าจะทวีความรุนแรงขึ้น
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งนวัตกรรมทางธุรกิจจะเป็นอาวุธที่สำคัญให้ภาคธุรกิจใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเทียบเท่าธุรกิจของต่างชาติ ในฐานะที่กำกับดูแลกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
ได้มอบหมายให้จัดงาน DBD Business Innovation Showcase ภายใต้แนวคิด
เสริมราก ต่อยอด ด้วยนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อพิชิตตลาดอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการได้รู้
และเข้าใจความหมายของคำว่า นวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการพัฒนาตัวสินค้าและบริการ
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการธุรกิจและการริเริ่มธุรกิจรูปแบบใหม่ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้นกว่าเดิมและจุดประกายให้กลับไปสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแสดงนิทรรศการของธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นทั้งด้านสินค้า
บริการ การบริหารจัดการ ธุรกิจสีเขียวและการพัฒนาพื้นที่ด้วยแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ
และยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้รับบริการวิเคราะห์ธุรกิจ
ในโซน Business Innovation Clinic
เพื่อค้นหานวัตกรรมที่เหมาะกับแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการของตนเอง
ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปสร้างสรรค์
และพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีความแตกต่าง โดดเด่น
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับกิจการต่อไป

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: