หน้าแรก > ความรู้ทั่วไป > ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ เดือนสิงหาคม 2554

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ เดือนสิงหาคม 2554

ข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ เดือนสิงหาคม 2554

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่าการจดทะเบียนธุรกิจในเดือนสิงหาคม 2554

มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคล
ประเภทห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดทั่วประเทศ จำนวน 5,014 ราย
แบ่งเป็นจัดตั้งในกรุงเทพฯ 2,958 ราย ส่วนภูมิภาค 2,059 ราย

มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 45,549 ล้านบาท
นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละ
23 ของการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งหมด คือ
ก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 496 ราย
บริการนันทนาการ จำนวน 453 ราย
อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 276 ราย

สถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2553
ซึ่งมีจำนวน 4,447 ราย เพิ่มขึ้น 567 ราย คิดเป็นร้อยละ 12
และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนจัดตั้งเดือนกรกฎาคม 2554
เพิ่มขึ้น 267 คิดเป็นร้อยละ 5 และเมื่อเปรียบเทียบกับ 8
เดือนแรก (ม.ค. – ส.ค.) ปี 2554
ซึ่งมีจำนวน 41,295 ราย กับ 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2553
ซึ่งมีจำนวน 33,427 ราย เพิ่มขึ้น 7,868 ราย คิดเป็นร้อยละ 23

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศสถิติจดทะเบียนเลิกในเดือนสิงหาคม
2554 มีจำนวน 1,204 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพ จำนวน 518 ราย
ภูมิภาค 686 ราย มีเงินทุนจดทะเบียน 9,776 ล้านบาท
สำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก
คิดเป็นร้อยละ 17 ของการจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ
ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 120 ราย
อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 57 ราย
บริการด้านธุรกิจอื่น จำนวน 53 ราย

โดยสถิติจดทะเบียนเลิกเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2553
ซึ่งมีจำนวน 473 ราย เพิ่มขึ้น 731 ราย คิดเป็นร้อยละ 154
และเมื่อเปรียบเทียบการจดทะเบียนเลิกเดือนกรกฎาคม 2554
มีการจดทะเบียนเลิกทั่วประเทศซึ่งมีจำนวน 847 ราย
เพิ่มขึ้น 357 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 และ
เมื่อเปรียบเทียบกับ 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ปี 2554
ซึ่งมีจำนวน 5,092 ราย กับ 8 เดือนแรก (ม.ค.- ส.ค.) ปี 2553
ซึ่งมีจำนวน 3,918 ราย เพิ่มขึ้น 1,174 ราย คิดเป็นร้อยละ 29

ทั้งนี้มีจำนวนห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บริษัทจำกัดคงอยู่ทั่วประเทศ มีจำนวน 502,482 ราย
และบริษัทมหาชนคงอยู่ 912 ราย รวมนิติบุคคลอยู่ทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น 503,392 ราย

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: